Vad är rasism?

skärmd

Nu är ju jag vit och har inte vad som heter tolkningsföreträde i den här frågan, men det har ju inte den här människan heller. Men jag är ändå ganska säker på de statements jag kommer skriva härnäst, mest för att jag har aktivt försökt ta ett steg tillbaka och lyssna på dem som har det där tolkningsföreträdet, men också för att jag har sunt bondförnuft.

De maktstrukturer som gör att rasifierade människor dödas, förföljs och svälter i världen. Det är rasism. Att kalla multikulturalism för ett hot som borde förgöras. Det är rasism. Att 99% av alla ansikten och kroppar som du möter i reklam, TV och tidningar är vita. Det är rasism. Att vägra lära sig att det heter chokladboll eller kokosboll. Det är rasism. Att rasifierade människor historiskt och systematiskt har förtryckts och görs så ännu idag. Det är rasism. Att låta mängder av människor dö i containrar och på Medelhavet för att de inte passar in i ditt land, det är inte bara iskallt; det är rasism. Att klä ut sig till geisha eller indian på Halloween. Det är rasism. Att rösta på och företräda ett parti som strävar efter ett homogent samhälle på det sätt Sannfinländarna gör. Det är rasism.

Att kritisera ett regeringsparti medelst några affischer, det är INTE rasism. Det är kanske inte konstruktivt, men det är inte rasism. Att använda det ordet och på så sätt förminska vad riktig rasism är, det är något jag knappt vet vad jag ska kalla.